Yabancılık unsuru taşıyan tüm konularda müvekkillerimize Gizem Adıgüzel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hukuki hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimize Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında sunduğumuz hizmetler şu şekildedir:

-Türkiye'de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması,  takibi ve sonuçlandırılması,

-Yabancıların Türkiye'de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,

-Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi,

-Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de taşınmaz mal iktisabına ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

-Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de dernek ve vakıf kurmalarına ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

-Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ve gerekli sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.