Arabuluculuk, tarafların iletişim içerisinde, bir arabulucu eşliğinde müzakerede bulunarak anlaşmasıyla, hukuki uyuşmazlıkların karar mercii önüne taşınmadan hızlıca çözümlenmesini amaçlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Mevzuatımıza 2013 yılında dâhil olan arabuluculuk her geçen gün daha çok tercih edilir hale geldi.

İş hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ve ticari davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurunun zorunlu hale gelmesiyle birlikte, arabuluculuğun uygulama alanı genişlemeye devam etmektedir.

Gizem Adıgüzel Özmen Hukuk Bürosu; Arabulucular Sicili'ne kayıtlı, süreç ve uygulamalar konusunda deneyimli arabulucu avukatları ile müvekkillerini arabuluculuk görüşmelerinde vekâleten temsil etmenin yanında, arabuluculuk hizmeti de sunar.