6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Gizem Adıgüzel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize uymakla yükümlü oldukları yükümlüler hakkında bilgilendirmenin yapılması, kurum içi eğitimler düzenlenmesi, şirketlerin IT departmanlarına hukuki danışmanlık sağlanması, sözleşmelerin KVKK ile uyumlu hale getirilmesi hizmetlerini vermekteyiz.