Spor, ulusal ve uluslararası alanda fiziksel ve sosyal yaşama katkıda bulunan, bedeni ve zihni geliştirme amacının yanı sıra insanların sosyalleştiği ve eğlendiği bir alan haline gelmiştir. Geniş kitlelere hitap eden ve çeşitli örgütlenmeler ile devletler üstü bir kavram haline gelen spor faaliyetleri, sporcular, federasyonlar ve çeşitli bağımsız spor kuruluşları büyüyen her alan gibi hukuk kurallarına ihtiyaç duymuştur. Bu noktada ortaya çıkan Spor Hukuku ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan çok geniş bir alana sahiptir. Spor Hukuku sporcuların haklarını ve sorumluluklarını; kulüpler, federasyonlar ve bağımsız spor kuruluşlarının yapılarını, yönetim ve işleyiş şekillerini düzenleyen ulusal ve uluslararası alanda yer alan bir hukuk dalıdır. 

Gizem Adıgüzel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu alanda yaptığımız yoğun çalışmalar sebebiyle alanında köklü deneyime sahip sayılı hukuk bürolarından biri olmayı başardık. Spor Hukuku alanında hizmet verdiğimiz konulardan bazıları şöyledir;

-Futbol Hukuku,

-Doping Hukuku,

-Bağımsız Spor Federasyonları Genel Kurulun İptali Davaları,

-Sporcu ve Antrenör alacakları,

-Tahkim Kurullarında görülen uyuşmazlıklar,

-Spor Disiplin Yargılaması,

-Bağımsız Spor Federasyonlarının işleyişine ilişkin danışmanlık hizmetleri,

-Kulüp, sporcu ve antrenör alacakları,

-Spor Yargılaması,

-E-spor Hukuku,

-E-spor şirketlerine danışmanlık.