Gayrimenkul sektörünün Türkiye'de hızla gelişmesiyle birlikte uyuşmazlıkların sayısı da aynı oranda artmaktadır. Gayrimenkul ve inşaat alanında karşılaşılan hukuki problemlerin çözümünde Gizem Adıgüzel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimiz destek sağlamaktayız. 

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı şöyledir: 

-Her türlü gayrimenkul projesinin geliştirilmesinden tamamlanmasına kadar tüm safhalarda hukuki danışmanlık,

-Yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi

-Gayrimenkul kiralarından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

-Arsa/hasılat payı karşılığı inşaat, satış vaadi, mühendislik ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması;

-Yönetim planı hazırlanması

-İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi

-Yabancıların mülk edinmesi işlemleri,

-Yapı ve Denetim Şirketlerine hukuki destek sağlanması.