Gizem Adıgüzel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak icra ve iflas hukuku alanında donanımlı ekibimiz ile müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet sunmaktan mutluluk duymaktayız. 

Müvekkillerimizin her türlü alacakları için icra takipleri tarafımızca başlatılmakta ve büyük bir titizlikle takip edilerek sonuçlandırılmaktadır. Büromuz tarafından borçluların hakkında başlatılan takiplere karşı her türlü itiraz davası yürütülmektedir ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. 

Büromuz tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı şu şekildedir:

-İcra takiplerinin başlatılması,

-Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,

-İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip,

-Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip,

-İstirdat davası,

-Haciz,

-Menfi tespit davası,

-İstihkak davası,

-İmzaya itiraz,

-Borca itiraz,

-Şikayet.