Gizem Adıgüzel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve hizmet sunmaktayız. Gerçekleşen kaza ve afetler sonucunda ortaya çıkan zararların tazmininde büromuz müvekkillerine hukuki donanım ve tecrübesi ile hizmet vermektedir.

Müvekkillerimize hizmet sunduğumuz bazı alanlar şu şekildedir:

-Doğal afetler (sel, deprem ) veya yangın vs. nedeniyle uğranılan zarar sebebiyle tazminat davaları

-Sigorta sözleşmesinden kaynaklı olarak açılacak davalar (fesih, sözleşme eksiklikleri vs),

-Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları,

-Sağlık ve hayat sigortalarına ilişkin yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak davalar

Hazırlanıyor...