Gizem Adıgüzel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak iş hukukunun her alanındaki yetkinliği
ve tecrübesiyle müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyiz.


İş hukuku alanında hizmet verdiğimiz konulardan bazıları şöyledir:
- Arabuluculuk görüşmeleri ve alternatif uyuşmazlık çözümleri,
- Yurtdışı işçilik alacakları
- İş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan ihbar, kıdem, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili,
ulusal bayram ve genel tatil ile ücret alacakları davaları,
- İşe iade davaları,
- İş kazasından doğan tazminat davaları,
- Hizmet tespit davaları,
- Mobbing ve kötü niyet tazminatı davaları,
- İş sözleşmelerinin kaleme alınması,
- İşverenler açısından işçi dosyalarının düzenlenmesi,
- İbra ve ikale sözleşmelerinin düzenlenmesi.